ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ
_

Форум - це дискусійна платформа, спрямована на встановлення діалогу на високому рівні з українськими державними структурами для забезпечення подальшого розвитку фінансового сектору України. Форум фокусується на застосуванні інтелектуальних напрацювань, що ґрунтуються на міжнародному досвіді, та діє згідно з міжнародними стандартами організацій світової бізнес-спільноти. Місія Форуму полягає у просуванні та впровадженні передового міжнародного досвіду управління та регулювання українського фінансового ринку.

ПРИНЦИПИ
ЗАВДАННЯ
 • Розвивати стабільну, прозору й зорієнтовану на західні цінності українську систему фінансових послуг.
 • Представляти перед державними органами інтереси членів Форуму щодо фінансових питань, що істотно впливають на подальший розвиток ринку.
 • Захищати інтереси членів, забезпечувати правові гарантії їхньої діяльності шляхом обговорення поточних питань і проблем банківського сектору в Україні, розробляти пропозиції та законопроекти, спрямовані на розвивання цього сектору тощо.
 • Сприяти формуванню нормативно-правової бази українського ринку фінансових послуг.
 • Установлювати й підтримувати відносини з провідними учасниками ринку й зацікавленими асоціаціями з метою набування відповідного досвіду й переймання найкращих міжнародних практик у секторі фінансових послуг.
 • Допомагати спілкуватися зі ЗМІ з питань, що стосуються діяльності й позицій Форуму.
 • Поліпшувати професійні навички й методи роботи менеджерів і фахівців через організування тренінгів, конференцій, семінарів тощо.
МЕТА

Розпочати цінний політичний діалог на високому рівні з компетентними органами влади для подальшого розвивання фінансового сектору, що зі свого боку стимулюватиме зростання й процвітання економіки для блага України та її населення.

6254999f8a5329c0e5da801f579de7a2.jpeg
3b758bcb9219adad4bc0509c8836fb13.jpeg
d00453d8860a2bc3dd5d09ed6f8fdf76.jpeg
ПРИНЦИПИ
ПРИНЦИПИ Легітимність, незалежність, прозорість та автономність кожного члена Форуму. Довіра й взаємодопомога членів у досягненні завдань Форуму. Невтручання Форуму або інших членів у ділову активність одне одного.
ПРИНЦИПИ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Форум представляє провідні міжнародні фінансові установи, які інвестують в Україну кошти й працюють тут.
 • Форум співпрацює з міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, МФК, МВФ, Світовий банк тощо), відповідними дипломатичними місіями, а також налагоджує відносини з українськими регуляторними органами й політиками.
 • Управління Форумом та його діяльність здійснюється згідно з міжнародними стандартами організацій-членів. 
 • Форум сконцентрований на проведенні аналітичних досліджень, користуючись при цьому міжнародним досвідом.